Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde İş-Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma


Erkmen T., Özgül B., Karaaslan E.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.5, pp.12-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)