Study Triple Data Encryption Standart Encryption Algorithm In Windows Communication Foundation Environment


Creative Commons License

YEŞİLTEPE M., KACMAZ E., KURULAY M.

Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting (EBBT), İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2016 identifier identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.1109/ebbt.2016.7483678
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the concept has left the place of the concept of the internet to cloud. But security is still a problem in web services continues to be, as in all areas. The speed and security are two essential quality criteria behavior shows almost the opposite of each other. This study aims encryption algorithms used by the security mechanisms in their web service veiling results with encryption algorithms to compare test results generated in other environment. The criteria to be used in the name of the encryption algorithm comparison, the key length, the number of clients is the length of messages to be encrypted, and the type of protocol used for communication. TripleDES encryption algorithm will be used. The main three results obtained in this study these are; HTTP protocol is more secure than TCP, asymmetric encryption algorithms, symmetric encryption algorithms to accelerate and HTTP is that it is faster than the TCP protocol. 

Günümüzde internet kavramı yerini bulut kavramına bırakmıştır. Fakat güvenlik konusu her alanda olduğu gibi web servislerinde de hala sorun olmaya devam etmektedir. Güvenlik ile hız ise iki vazgeçilmez kalite kriteri olup neredeyse birbirlerinin tersi davranış göstermektedir. Bu çalışmada amaç web servislerindeki güvenlik mekanizmasının kullandığı şifreleme algoritmalarının test sonuçları ile başka bir ortamda oluşturulan şifreleme algoritmalarının test sonuçlarını karşılaştırmaktır. Karşılaştırmada kullanılacak kriterler şifreleme algoritmasının ismi, anahtar uzunluğu, istemci sayısı, şifrelenecek mesaj uzunluğudur ve iletişimde kullanılan protokol tipidir. Testlerde şifreleme algoritması olarak TripleDes kullanılacaktır.Bu çalışmada 3 ana sonuç elde edilmiştir.Bunlar; http protokolünün TCP’ye göre daha güvenli olduğu, asimetrik şifreleme algoritmalarının simetrik şifreleme algoritmalarını hızlandırdığı ve TCP protokolün HTTP’ye göre daha hızlı olduğudur.