Yaşlıların Tercih Ettikleri Bitki Formları


Creative Commons License

Tarakçı Eren E., Düzenli T., Var M.

Online Journal of Art and Design, vol.8, no.4, pp.354-368, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Online Journal of Art and Design
  • Journal Indexes: Art Source, Design & Applied Arts Index
  • Page Numbers: pp.354-368
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT In this study, in order to determine the environmental preferences of the residents in nursing home; A three-stage research method was developed. In the first and second stages, study area and sample selection were made. Accordingly, Artvin Murgul, Şavşat Naime İsmail Yavuz Nursing Home, Giresun Nursing Home, Ordu Ahmet Cemal Mağden Nursing Home, Rize Fındıklı Nursing Home, Trabzon Çamlık Nursing Home and Trabzon Pavilion Nursing Homes were selected from the nursing homes in the Eastern Black Sea Region. 130 participants were selected from among these seven nursing home residents with stratified and random sampling. In the third stage, environmental preferences of the nursing home residents were tried to be determined. In order to determine the environmental preferences, four forms of plants (columns, drooping, rounded and scattered) are shown to the residents of the nursing home and they were asked which ones they liked and preferred, and how they made sense of them according to their mental processes. As a result, they stated that the residents of the nursing home liked and preferred the plants with drooping form in terms of their form. The adjective pairs that they use the most while making sense of plants are irregular-regular, complex-plain, overwhelming-peaceful. If these likes and preferences of the nursing home residents are taken into consideration while designing the institutional gardens, environmental preference levels will increase. Keywords: Elderly, Nursing Home, Nursing Home Garden, Environmental Preference, Plant Form, Semantic Differentiation

ÖZET Bu çalışmada, huzurevi bahçelerinde kurum sakinlerinin çevresel tercihlerini belirlemek amacıyla; üç aşamalı bir araştırma yöntemi geliştirildi. Birinci ve ikinci aşamasında çalışma alanı ve örneklem seçimi yapıldı. Buna göre Doğu Karadeniz Bölgesindeki huzurevlerinden, Artvin Murgul, Şavşat Naime İsmail Yavuz Huzurevi, Giresun Huzurevi, Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi, Rize Fındıklı Huzurevi, Trabzon Çamlık Huzurevi ve Trabzon Köşk Huzurevleri seçilmiştir. Belirlenen bu yedi huzurevi sakinleri arasından tabakalı ve rastlantısal örnekleme ile 130 katılımcı seçilmiştir. Üçüncü aşamada ise, huzurevi sakinlerinin çevresel tercihlerini belirlenmeye çalışılmıştır. Çevresel tercihlerini belirlemek için ise, bitkilere ait dört form (sütun, sarkık, yuvarlak ve dağınık) özelliklerini yansıtan fotoğraflar huzurevi sakinlerine gösterilerek hangilerini daha çok beğendikleri ve tercih ettikleri daha sonra da zihinsel süreçlerine göre nasıl anlamlandırdıkları sorgulanmıştır. Sonuç olarak huzurevi sakinlerinin kurum bahçelerinde form açısından sarkık formlu bitkileri daha çok beğendiklerini ve tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bitkileri anlamlandırırken en çok kullandıkları sıfat çiftleri ise düzensiz-düzenli, karmaşık-sade, bunaltıcı-huzurverici çıkmıştır. Kurum bahçeleri tasarlanırken huzurevi sakinlerinin bu beğeni ve tercihleri dikkate alınırsa çevresel tercih düzeyleri artacaktır. Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Huzurevi, Huzurevi Bahçesi, Çevresel Tercih, Bitki Formu