Some Considerations on Telecommunications Sector and Its Administration in Turkey


Üçer S. E.

Praksis, no.30, pp.97-127, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Praksis
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-127
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The study hereof aims to discuss the role of the state in enabling conditions of flow of capital to the telecommunications sector. The recent regulatory reform process is discussed in this context of state enabled flow of capital. Privatization of Turkish telecommunications incumbent and its outcomes are to be engaged. Analysis of basic facts and statistics, review of mainstream and critical literature on regulatory reform, evaluation of some legislation and their consequences in the context of contemporary Turkish politics are the instruments of the study.

Keywords: telecommunication, ICT, privatization, regulation. 

Bu çalışmanın amacı, içinde bulunduğu krizi aşma arayışındaki sermayenin telekomünikasyon sektörüne yönelmesinde ve sektörde oluşan piyasaların sürekliliğinin sağlanmasında devletin oynadığı rolü tartışmaktır. Bu çerçevede son döneme damga vuran idari dönüşümün geldiği nokta da tartışılmıştır. Türk Telekom’un özelleştirilmesi ve bunun sonuçları üzerinde durulmuştur. Tartışmaları geliştirmek için başvurulan araçlar temel istatistiksel göstergeleri incelemek, ana akım ve eleştirel yaklaşımların alan üzerine biriktirdiği başlıca çalışmaları gözden geçirmek, bazı yasama faaliyetlerini ve sonuçlarını politik bağlam içerisinde ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri, özelleştirme, düzenleme.