Evaluation of the impact of settlement textures on building energy performance within the framework of climate change


Creative Commons License

Mangan S. D. , Koçlar Oral G.

3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.33-40

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-40

Abstract

Küresel ısınma ve küresel ısınmaya dayalı iklim değişikliği çerçevesinde dünya genelinde dikkate alınan önemli gündem konularından biri, mevcut binaların gelecekteki olası iklim koşullarına uygun olarak üretilmemiş olması ve bu binaların ısıtılması ve soğutulması amacıyla tüketilen enerjinin giderek artmasıdır. Dolayısıyla, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketimlerinde önemli bir paya sahip olan binaların iklim değişikliğine uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, bina enerji performansını uzun vadede etkileyen en önemli parametre olan yerleşme dokularının da iklimsel verilere dayalı olarak geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma ile bina enerji performansı üzerinde olası iklim değişikliği etkilerinin yerleşme ölçeğinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, yeni yerleşme dokularının hızlı bir şekilde üretildiği İstanbul ili için geliştirilen yerleşme dokusu alternatiflerine dayalı bina enerji performansındaki değişim, mevcut ve gelecek iklim senaryoları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarının iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesi ya da en az düzeye indirgenmesi için bina enerji performansına ilişkin geliştirilecek çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.