Hirigoyen, Marie-France (2021). Narsisistler İktidarda (A. Gür, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları, 2021.


Gürtekin Z. B.

ANKARA UNIVERSITESI. SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.77, no.3, pp.651-655, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2016 yılında Donald Trump’ın ABD başkanlığını kazanmasından sonra Batı’nın kendine dönük bütüncül imajındaki bölünme, rasyonel/irrasyonel birey ve toplum tartışmalarını ön plana çıkardı. Bu bağlamda yapılan birçok tartışma süregelen modern toplum eleştirilerinin tekrar ele alınmasını içerirken bilimin çeşitli alanlarında da bu tartışmaya yönelik çalışmalar çeşitlendi. Bu çalışmalar, bireyin yapısının ve karar alma süreçlerinin hem psikolojik hem sosyolojik olarak incelenmesini, bu doğrultuda Trump’ı ve Trump’ın seçilmesinde etken toplumsal yapıların ele alınmasını gündeme getirdi. Marie-France Hirigoyen’in Les Narcisisse. Ils Ont Pris Le Pouvoir adlı eseri 2021 yılında İletişim Yayınları tarafından Ayşen Gür çevirisiyle okura sunuldu. Narsisistler İktidarda adıyla çevrilen eser bu tartışmalara psikoloji ve sosyolojinin bir aradalığı ile cevap vererek literatürde yerini almaktadır.