Nasreddin Hoca Fıkralarının Eğitimsel İmaları


Creative Commons License

Taşdelen V.

in: Felsefe, Eğitim, Sanat, "Saffet Bilhan Armağanı", Büyükdüvenci, S., Taşdelen, V., Editor, Hece, Ankara, pp.299-310, 2006

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2006
  • Publisher: Hece
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.299-310
  • Editors: Büyükdüvenci, S., Taşdelen, V., Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Fıkralar sözlü geleneğin, Nasreddin Hoca fıkraları da fıkra türünün en önemli örneklerin-dendir. Anadolu halkı, yüzyıllardır onları anlata anlata, hem yaşam deneyimini aktarmış, hem nükte gücünü ortaya koymuş, hem de yaşadığı ortamdaki sosyal duyguyu geliştirerek “muhab-bet kültürü”ne, sosyal duygunun oluşumuna katkı sağlamıştır. Nasreddin Hoca fıkralarının en önemli özelliklerinden biri, belirli bir düşünce gücüne ve eğitsel içeriğe sahip olmalarıdır. On-lardaki ironi ve nükte gücü, bilinci yeniden yapılandırır, hayata bakışı yeniden üretir. Kuşkusuz fıkralarda güldürü unsuru öne çıkar, ancak gülmek kendi başına değildir hiçbir zaman; dü-şünme, anlama ve ibret alma da onlara eşlik eder. Öyle ki, daha gülme bitmeden, düşünme yo-la çıkmış olur. Nasreddin Hoca fıkraları, pratik hayata yönelik derslerle doludur. Bu nedenle onlarda mizah değeri yanında etkili ve eğitici bir içeriğin olduğunu da söylemek gerekir. Bu eğiticilik, pratik hayatta işe yarayacak, yol gösterecek öğütler şeklinde ortaya çıkar.