Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma


Creative Commons License

Üçer S. E. , Gönel F.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.34-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.34-43

Özet

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kalkınmada oynayabileceği role son dönemde yoğun ilgi gösterilmektedir. Bunun bir ayağı uluslararası örgütlerin raporları, bir ayağı ise Kalkınma için BİT (BİT-K) başlıklı akademik çalışmalardır. Ne var ki büyüme eksenli yazında teknoloji ile kalkınma arasında kurulan ilişkiyle BİT-K yaklaşımı birbirinden farklıdır. Mevcut yazın teknolojik gelişmenin arz yönlü etkileri ve imalat sektörü üzerindeki etkileri üzerinde yoğunlaşırken BİT-K yaklaşımı talep yönlü etkiler ve hizmetler sektörü üzerindeki etkiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada kalkınma yazınında teknolojinin nasıl ele alındığı ve BİT-K yaklaşımı kısaca incelenecek, BİT’lerin kalkınmada oynadığı rolün ele alınmasında izlenecek yola ilişkin düşünceler ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: kalkınma, teknoloji, BİT, kalkınma için BİT, telekomünikasyon.

Alan Tanımı: Kalkınma İktisadı, BİT-K