THE USE OF ALTERNATIVE TIME SIGNATURES ON INTERPRETATIONS OF JAZZ STANDARDS


Topakoğlu V.

5th International Symposium of Education and Values (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2021, pp.240-241

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.240-241
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Throughout the history of jazz, the repertoire of most jazz performances consisted of American traditional songs, pieces those are composed for Broadway musicals and movies, as well as jazz musicians' original compositions. Some of these pieces have been played and recorded more often than others. These pieces are called "jazz standards". Taking the improvisation as a fundamental element of jazz music, contemporary mainstream jazz musicians preserved the tradition of interpretation of jazz standards over and over again. There can be many different styles and unique improvisations in each take. The standards' melodies, chord changes, forms and lyrics have been written down on a single line with chord symbols, a common format known as "lead sheet" and compiled in books known as "the real books". Copied amongst musicians in the past, later published legally, there are multiple real books. Upon inspecting the real books available, it is observed that a majority of pieces are in common rhythmical forms and almost no other time signature than 4/4 or 3/4 has been used in the pieces in these books. In modern jazz education, one of the main purposes is getting to know and understand historically important musicians' unique styles and approaches on improvisational techniques on the jazz standards. In this research, a frequently applied method of arrangement of music; the use of alternative time signatures on jazz standards has been discussed. The major real book releases have been inspected, albums available on streaming platforms Spotify, Youtube Music and Apple Music, as well as videos available on Youtube website have been studied to determine and list which jazz standards have been interpreted in this way. Selected recordings have been studied and analyzed comparatively to real book versions. To summarize, an original arrangement using the resulting method to a selected piece has been introduced. Aim of this paper is to provide especially jazz students better understanding on this common approach.

Caz tarihi boyunca çoğu caz performansının repertuvarını Amerikan geleneksel müzikleri, Broadway müzikalleri ve filmler için bestelenmiş eserler ile caz müzisyenlerinin besteleri oluşturur. Zaman içinde bu eserlerin kimileri diğerlerinden daha çok çalınmış ve kaydedilmiştir. Bunlar müzik çevrelerinde "caz standartları" olarak adlandırılan eserlerdir. Günümüz ana akım caz müzisyenleri, doğaçlamayı temel alan yaklaşımıyla caz standartlarının tekrar tekrar yorumlanması geleneğini korumuştur. Eserlerin her yeniden icrasında farklı stiller ve özgün doğaçlamalar bulunur. Bu eserlerin melodileri, armonileri, formları ve varsa sözleri "lead sheet" adı verilen, melodinin tek satırda olduğu, akorların ise sembollerle gösterildiği yaygınlıkla kullanılan bir biçimde notaya dökülerek "real book" ismi verilen derleme kitaplarda yayınlanmıştır. Önceleri müzisyenler arasında elden ele çoğaltılan, sonradan ise resmi olarak yayınevlerinde bulunabilen bu kitaplardan çok sayıda mevcuttur. Piyasada bulunan real book'lar incelendiğinde eserlerin büyük çoğunluğunun benzer ritmik yapılarda olduğu ve 4/4 ve 3/4 haricinde ölçü biriminin neredeyse kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Günümüz caz eğitiminde esas amaçlardan biri tarihsel öneme sahip caz müzisyenlerinin özgün stillerinin ve caz standartlarında uyguladığı doğaçlama yaklaşımlarınının bilinmesi ve anlanmasıdır. Bu araştırmada günümüz ana akım caz performanslarında sıklıkla görülen bir müzik düzenleme yöntemi; caz standartlarının yorumlanmasında orijinalinden farklı bir ölçü biriminin uygulanması konusu çalışılmıştır. Başlıca "real book"lar incelenmiş, gerek Spotify, Youtube Music ve Apple Music müzik platromlarında ulaşılabilen albüm kayıtları gerekse YouTube sitesi üstünde bulunan videolar incelenerek hangi caz standartlarının bu yöntemle yeniden yorumlandığı belirlenerek listelenmiştir. Seçilen kayıtlar üzerinden eserler real book notalarıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Tespit edilen yöntemle örnek bir uygulama yapılarak yeni bir müzik düzenleme çalışması sunulmuştur. Bu çalışmayla çokça örneği bulunan bu yaklaşımın özellikle caz alanında eğitim gören öğrencilerce daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.