Yöneticilik Eğitiminde İnteraktif Çizgi Roman: Yöntemin Yarattığı Faydalılık Algısı Üzerine Bir Araştırma


ERTEMSİR E.

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:24, Sayı:74, ss.174-204., vol.24, no.74, pp.174-204, 2013 (Peer-Reviewed Journal)