Özdeğer atama probleminde sayısal olarak uygulanabilir algoritmaların gerçeklenmesi ve karşılaştırılması