Düşük Karbonlu Çelik Malzemenin Rijitlik Değerinin Deneysel ve Teorik Yaklaşım ile Belirlenmesi


Creative Commons License

Erbayrak E., Asmaz K., Solak A.

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-7, 2018 (Peer-Reviewed Journal)