THE LANGUAGE OF ART AS AN EXPRESSION and THE TYPOGRAPHIC REFLECTIONS OF DE STIJL MOVEMENT


Creative Commons License

Işık M.

The Journal of Social Sciences, no.40, pp.143-152, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Artist as a part of life; synthesizes individual inferences about the facts and concepts related to the era in which he lives and expresses them in original forms. The concept of abstraction, which began with science, also affected the artist, and instead of depicting the visible objective world, the artist began to use metaphorical language instead of conceptual descriptions. In this process, which began with Cubism in art, abstract art movements such as De Stijl led to fundamental changes in the way artists think and express. The dimension that De Stijl artists give to typography inspires artists who are after them and today to provide original expression and style. In our daily life, writing, painting are used to express feelings and thoughts. Typography in the context of form content, visual communication with today's digital technology in an effort to give semantic dimension to concepts and codes leads to the birth of intermediate art. In the understanding that will add value to society in the way of becoming an aesthetic society and increase their level of appreciation (Schiller, aesthetic individual, aesthetic society, aesthetic state in the way), artists and everyone at all levels of society fall under great responsibility.

Hayatın bir parçası olarak sanatçı; içinde yaşadığı çağa ilişkin olgu ve kavramlara ilişkin bireysel çıkarsamalarını sentezleyerek, özgün biçimlerle ifadeye ulaşır. Bilim ile başlayan soyutluk kavramı sanatçıyı da etkilemiş sanatçı artık görünen nesnel dünyayı resmetme yerine kavramsal betimlemelere yönelerek mecazi dil kullanmaya başlamıştır. Sanatta Kübizm ile başlayan bu süreçte De Stijl gibi soyut sanat akımları sanatçıların düşünme ve ifade biçimlerinde kökten değişimlere yol açtı. De Stijl sanatçılarının tipografiye kazandırdığı boyut kendilerinden sonraki ve günümüz sanatçılarına özgün ifade ve biçem kazandırmada ilham vermekte. Günlük yaşantımızda yazı, resim duygu ve düşünceleri ifade etmede kullanılır. Tipografi biçim içerik bağlamında, kavram ve kodlarına semantik boyut kazandırma çabası içinde günümüz dijital teknolojisiyle görsel iletişim intermediyer sanatın doğmasına yol açıyor. Estetik bir toplum olma yolunda topluma değer katacak, beğeni düzeylerini yükseltecek anlayışta (Schillerin, estetik birey, estetik toplum, estetik devlet olma yolunda) sanatçı ve toplumun her kademesinde bulunan herkese büyük sorumluluk düşer.