Representation of Intangible Cultural Heritage Values: Ataturk Cultural Center Music Platform Exhibition Sample


Creative Commons License

Uçan B.

Kültürel Miras Araştırmaları, vol.3, no.1, pp.26-30, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Kültürel Miras Araştırmaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-30
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Intangible cultural heritage can be used to describe a wide range of cultural assets, including all cultural assets other than the architectural works of societies. Therefore, the concept of intangible cultural heritage reaches an inclusive content. Music stands out as an important part of cultural heritage. In this research, Ataturk Cultural Center Music Platform exhibition that is centered on Turkish music culture and values with the perspective on representation of intangible cultural heritage is discussed. The exhibition, which reflects the historical journey of Turkish music, has been examined through the issue of bringing art and culture together with digital spaces, with both screen applications and video-animation examples accessible via QR code.

Somut olmayan kültürel miras, toplumların kültür varlıklarına dair mimari eserlerinin dışında kalan tüm kültür varlıklarını içeren geniş bir yelpazeyi tanımlamak için kullanılabilir. Somut olmayan kültürel miras kavramı kapsayıcı bir içeriğe erişmektedir. Müzik ise kültürel mirasın önemli bir parçası olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, somut olmayan kültürel mirasın temsili noktasında Türk müzik kültürü ve değerleri üzerinden konumlanan Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu sergisi ele alınmıştır. Türk müziğinin tarihsel yolculuğunu yansıtan sergi gerek ekran uygulamaları gerekse QR kod üzerinden erişilebilir video-animasyon örnekleri ile birlikte sanatın ve kültürün dijital alanlar ile buluşturulması meselesi üzerinden incelenmiştir.