TMY (Tipik Meteorolojik Yıl) Metodu Kullanılarak 4 Farklı İklim Bölgesinin Analizi


Onan C., Erdem S., Sevindir M. K.

Tesisat Mühendisliği, vol.2021, no.183, pp.20-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 183
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Tesisat Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.20-27
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, using one of the most common methods used to determine the local sun climate TMY method, data are obtained for different cities around Turkey. The effects of variables on the weighted average are calculated with the weighting coefficients determined for climate parameters. Cumulative distribution functions were determined according to the average value and standard deviation of each month. Weighted Finkelstein-Schafer Statistics values determined accordingly are shared in 4 cities as tables. With the data obtained, the effects of regional climate changes on heating and cooling were examined. In addition, by sharing the minimum values, heating degree day (HDD) and cooling degree day (CDD) values, it is aimed that the researchers design according to today’s climatic conditions

Bu çalışmada, bir bölgenin yerel güneş iklimini belirlemede kullanılan en yaygın metot olan TMY Metodu kullanılarak, Türkiye’nin dört farklı ili için veriler elde edilmiştir. Değişkenlerin ağırlıklı ortalamaya etkisi, iklim parametreleri için belirlenen ağırlık katsayıları ile hesaplanmıştır. Her ayın ortalama değerine ve standart sapmasına göre kümülatif dağılım fonksiyonları belirlenmiştir. Buna göre belirlenen ağırlıklı Finkelstein-Schafer istatistiği değerleri 4 il için de tablo olarak paylaşılmıştır. Elde edilen veriler ile, bölgesel iklim değişikliklerinin ısıtma ve soğutmaya etkisi irdelenmiştir. Ayrıca minimum değerler, ısıtma derece gün (HDD) ve soğutma derece gün (CDD) değerleri de paylaşılarak araştırmacıların günümüz iklim koşullarına göre tasarım yapması hedeflenmiştir