Delaunay Üçgenleme Yöntemi İle Raster Verilerden Coğrafi Bilgi Sistemine Temel Altlık Oluşturacak Vektör Verilerin Elde Edilmesi


BAYRAM B. , Schling K.

CBS 96 Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 01 Eylül 1996