RÖNESANS, BAROK VE ROKOKO EKSENİNDE BİR TEKNİK OLARAK YANILSAMA KAVRAMI


Creative Commons License

DARTAR S.

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.37, no.3, pp.1418-1438, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Resim sanatı içerisinde dönemsel olarak pek çok farklı tekniğin gelişim göstererek sanat eserlerinde yer bulduğu görülmüştür. Anlatımın etkili bir biçimde yansıtılması için renk, ışık, perspektif gibi unsurların eserlerde kullanımı çeşitlilik göstererek ifadeyi zenginleştirmiştir. Değişen tanımlamalarla karşılaşılan teknikler, yanılsama kavramı altında kendini göstermiştir. Trompe l’oeil, quadratura, rakursi olarak adlandırılan terimler resim sanatında yanılsama kavramı ile yakından ilişkili olan kavramlar olmuştur. Araştırmada Trompe l’oeil, quadratura ve rakursi kavramlarının tanımlamalarına ve bu kavramları teknik anlamda eserlerinde uygulayan sanatçılara yer verilmiştir. İlgili terimler bağlamında değerlendirilebilecek eserlerin biçim ve içeriklerini incelemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar taranmış, görsellerin yer aldığı alt başlıklarda yöntem olarak eser analizi yöntemi uygulanmıştır. Eser örnekleri sanatçılar Andrea Mantegna (ressam, 1431-1506, İtalya), Gambattista Tiepolo (ressam, 1696-1770, İtalya), Johann Baptist Zimmermann (ressam, 1680-1758, Almanya), Raffaello Sanzio (ressam, 1483-1520, İtalya), Guercino (ressam, 1591-1666, İtalya), Pietro da Cortona (ressam, 1596-1669, İtalya), Pere Borrell del Caso (ressam, 1835-1910, İspanya) ve Annibale Carracci (ressam, 1560-1609, İtalya) ‘in eserleri ile sınırlandırılmış, bu doğrultuda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırıcı Sanat Eleştirisi yöntemi ile sanatçıların eserleri teknik açıdan değerlendirilirken yanılsama etkisini öne çıkaran uygulamalar üzerine de durulmuştur.