Deniz Ulaşımı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Azaltma Amaçlı Düzenlemeler


Öztürk O. , Öztürk Z., Turan E.

IEACES 2020 , 23 - 25 Eylül 2020, ss.100-107

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.100-107

Özet

Tüm ulaşım türlerinde olduğu gibi deniz ulaşımında da hava kirliliği meydana gelmektedir.

Özellikle yük taşımacılığında global ölçekte büyük paya sahip olan deniz taşımacılığının hava

kirliliğine etkisi de büyük boyutlardadır. Hava kirliliği, dünya atmosferine zararlı veya aşırı miktarda

madde verildiğinde ortaya çıkar. İnsanlarda ve diğer canlılarda bu tür kirleticiler hastalıklara, alerjilere

ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Günümüzde bu etkilerin önüne geçmek için deniz ulaşımında

dünya genelinde düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde bu konuya henüz gerektiği

kadar önem verilmemektedir. Çalışmada, deniz taşıtları kaynaklı hava kirliliği ve azaltma çalışmaları

hakkında farkındalık oluşturmak için global ölçekteki durum ve yapılan düzenlemelere yer

verilmektedir.