Arazi Ölçekli Katı Atık Test Hücrelerinde Atıkların Biyolojik Metan Potansiyelinin İncelenmesi


ÖZKAYA B. , DEMİR A. , BİLGİLİ M. S.

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Turkey, 5 - 07 October 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey