Poets Using Sırrî Pseudonym in Turkish Literature and Divan of Dervish Selim Sırrî


Keskin M. S., Sona İ.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.16-36, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.16-36
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The number of poets who used similar pseudonyms in the history and research of literature has always caused confusion. When there are even poets who lived in the same century and used the same pseudonyms - like Zâtî and Hallâc Zâtî - it is clear how hard it is for a researcher to distinguish between poets who have similar pseudonyms when our history of literature is taken into consideration. With this article, what is mahlas, what is the reasons of choosing a mahlas, what are the problems caused by poets who use similar mahlases, looking for answers to such questions and in the light of the available information, it is aimed to introduce the poetics who had used the “Sırri” pseudonyms in our literature and to try to differentiate them from each other and to mention about Selim Sirrî and his poetry (dîvân) which are not yet exist in Turkish literature history, and to introduce his dîvân which is registered with the number TY2869 in the İstanbul University Nadir Eserler Library, and talk about the forms and content of his poems.

Edebiyat tarihi ve incelemelerinde benzer mahlas kullanan şairlerin çokluğu her zaman karmaşaya sebep olmuştur. Aynı yüzyılda yaşayıp aynı mahlası kullanmış şairler bile mevcutken -Zâtî ile Hallâc Zâtî gibi- edebiyat tarihimiz bütünüyle göz önünde bulundurulduğunda, bir araştırmacı için benzer mahlas sahibi şairleri birbirinden ayırmanın ne denli zor bir iş olduğu açıktır. Bu çalışma ile, mahlas nedir, hangi kriterlere göre mahlas seçilir, benzer mahlas kullanan şairlerin sebep olduğu sorunlar nelerdir gibi sorulara cevap aranarak, eldeki bilgiler ışığında, edebiyatımızdaki Sırrî mahlaslı şairleri tanıtıp, birbirinden ayırmaya çalışmak, akabinde ise kaynaklarda adı geçmeyen şair Selim Sırrî’yi ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde TY2869 numarada kayıtlı dîvânını tanıtmak, şiirlerinin şekil ve muhtevasından bahsetmek amaçlanmıştır.