FENOKSİ FOSFAZEN TÜREVİ SCHİFF BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU


Creative Commons License

Demirhan N., Nergis K.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.2118-2119

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2118-2119
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Schiff bazları yapılarında bulunan (C=N) grubundan dolayı potansiyel olarak ligand özelligine sahiptir. Schiff bazları ve Schiff bazlarının geçiş metal kompleksleri antibakteriyel, antitumor, antibakteriyel, antiviral ve antifungal aktivite olmak üzere pek çok biyolojik  ve pek çok organic reaksiyonda   katalitik aktivite göstermektedir [1-2]. Günümüzde nükleofilik reaksiyonlarla elde edilen fosfazen türevleri  substitüentlerin türlerine bağlı olarak farklı özellikler taşıdıklarından  çok geniş kullanım alanlarına sahiptirler [3].

 Bu çalışmada sentezlediğimiz dodesil amin içeren fosfazen türevi Schiff bazı ligandının, Ru(II), Co(II) Ni (II) kompleksleri sentezlenip  karakterize edildi ve termik özellikleri incelendi. 

 

 LITERATÜRLER  

[1] R. M. Ramadan,  A.K. Abu Al-Nasr,  A.M.A.  Omayma, Journal of Molecular Structure, 1161, 100 (2018).

 [2] J. Zhang,  L. Xu,  W-Y. Wong, Coordination Chemistry Reviews, 355, 180 (2018).

 [3] Ribeiro da Silva, M.A.V.; Ribeiro da Silva, M.D.M.C.; Luisa, M.; Gomes, A.C.N.; Johnson, M.;. J. Chem. Thermodyn., , 29, 1025-1030,1997.