2,4,6-trimetilkinolinden başlayarak bir dizi reaksiyon sonucu substitue 3-aril-2-hetaril-4-oksotiyazolidinlerin sentezi


KİRPİ E. , Kaban Ş.

XIV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 01 September 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text