Removal of an intron from Theileria annulata enolase gene by PCR site directed mutagenesis


Akat A., Erdemir A. , Ozkan E., BALIK D.

II. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 Kasım 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri