Akışa Enjeksiyonlu ve On-Line Sistemi ile Kaplama Kalitesinin İyileştirilmesi


Creative Commons License

Budak T., Koyuncu İ., Akçin G., Afşar H.

XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002, pp.123

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.123
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş Kaplama banyolarında çözelti konsantrasyonu, akışa enjeksiyonlu analiz yöntemi (flow injection analysis) ve on-line sistem kullanılarak sabit tutulmaya çalışılmış, ve böylelikle kaplamanın veriminin ve kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Yöntem Bu çalışmada bir güç kaynağın sayesinde kullanılan uygun elektrot , Cu metal çözeltisinde elektroliz edilir. Elektroliz süresince elektrolit çözeltisi, bir pompa yardımıyla spektrofotometreye bağlı akış hücresine gönderilir ve tekrar elektroliz kabına geri dönmesi sağlanır.. Çözeltinin absorbans değeri yazıcıda kayıt edilir ve buna paralel olarak amplifiye edilerek stok tankının vanasını uyarır. Yeterli miktardaki çözelti ile elektroliz hücresinin beslenmesi sağlanır. Sonuç Endüstride kullanılan kaplama banyolarının konsantrasyonu kaplama süresince azalmakta ve kaplamanın kalitesi istenilen düzeyde tutulamamaktadır. Bu yöntemle Cu, kaplama banyolarında azalan madde miktarı sürekli bir sistemle ölçülerek banyo konsantrasyonunun sabit tutulması sağlanmaktadır