Bir Kahraman Modeli Olarak Karaçuk Çoban


Koçak A.

Balkan Aydınları ve Yazarları Aktüel Kültür Sanat, vol.19, no.203, pp.24-30, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)