Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından 500 kW a Kadar Lisanssız Enerji Üretimi ve Fizibilite Analizi


Creative Commons License

Erduman A., Kekezoğlu B., Durusu A., Tanrıöven M.

Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 5 - 08 October 2011, vol.1, pp.122-126

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.122-126
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektrik enerjisine olan talep hızla artmaktadır. Buna karşın gerek fosil yakıtların tükenmeye yüz tutması, gerekse mevcut üretim sistemlerinin çevresel etkileri, yenilenebilir enerji kavramını çok daha önemli bir noktaya taşımıştır. Ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi adına çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada, 21 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilen “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 500 kW’a kadar lisanssız enerji üretimi ile ilgili yasal düzenleme incelenmiştir. Buna ek olarak 500kW’lık bir rüzgâr türbinine ait fizibilite analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar bu çalışma ile ortaya konmuştur.