Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Mektup


Creative Commons License

Taşdelen V.

Hece, no.114, pp.76-91, 2006 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Hece
  • Page Numbers: pp.76-91

Abstract

Felsefede, “araştırma”, “soruşturma” (investigation), “inceleme” (treatise), “deneme” (essay), “diyalog” (dialogue), “konuşma”, “söylev” (discourse) gibi yazı biçimleri ve başlık türleri vardır. Platon’un diyalogları, Decsartes’in Metot Üzerine Konuşma’sı, Locke’un İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme’si, Rousseau’nun Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev’i, Hume’un İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma’sı, Wittgestein’ın Felsefi Soruşturmalar’ı buna örnek olarak gösterilebilir. Bir de “…. Mektup” veya “…Üzerine Mektup” (letter) şeklinde bir yazı ve başlık biçimi vardır. İnsanlar yüzyıllar boyu, yalnız haberlerini, duygularını, ihtiyaçlarını ve heyecanlarını değil, düşüncelerini de paylaşmışlardır mektuplarla. Bu makalede, felsefe ve mektup ilişkisini, Felsefede Mektup ve Mektupta Felsefe olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. İlkinde mektubu, felsefenin ifade biçimlerinden biri,  ikincisinde ise felsefe tarihinde mektuplarla yapılan felsefeleri, mektuplar aracılığıyla ortaya konan düşünceleri, bir bakıma “mektuptaki felsefe”yi ele almaya çalışacağız.