Örgütsel Performansın Yükseltilmesinde İnsan Performansı Teknolojisi Modeli


GÜROL Y. D., Çapan O. M.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.8, pp.65-77, 2010 (Peer-Reviewed Journal)