Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students


Creative Commons License

ÜÇER S. E.

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, Italy, 06 February 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Roma
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 The gender advantages of male students make them more successful than female students in the central examination system of Turkey as well as whole of educational system. As a consequence, a female student should have better socio-economic conditions than a male student whose score is equal to her. The score necessary to enter the program is the base we need to compare female and male students of the equal success level. This paper aims to prove the argument that the female students of equal success are more advantageous than male students in the terms of income and education level of parents, by applying a survey among undergraduate students of an undergraduate program, namely department of economics in Yildiz Teknik University. The survey includes questions on the education and income levels of parents of students. 

Başlık: Toplumsal Cinsiyet ve Başarı: Kadın Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Üstünlüğü Üzerine bir Örnek Çalışma

Özet: Erkek öğrencilerin sahip olduğu toplumsal cinsiyet avantajları onların genel olarak eğitimde ve özel olarak üniversite giriş sınavlarında daha başarılı olmaları sonucunu vermektedir. Dolayısıyla erkek öğrenciyle eşit puan alan bir kadın öğrencinin daha avantajlı sosyo-ekonomik şartlara sahip olması gerekmektedir. Belli bir lisans programına girmek için gereken puan düzeyi, eşit başarı sergilemiş kadın ve erkek öğrencilerin karşılaştırılması için bir zemin oluşturur. Bu çalışma, YTÜ İİBF İktisat bölümü lisans öğrencilerinden oluşan bir örneklem üzerinde yapılacak bir anket çalışmasıyla, eşit başarıya sahip kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek bir ebeveyn gelir ve eğitim düzeyine sahip oldukları savını ispat etmeyi amaçlamaktadır.