Gender And Success: A Case Study On The Socio-Economic Superiority Of Female Undergraduate Students


ÜÇER S. E.

III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Roma, İtalya, 06 Şubat 2014, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Roma
  • Basıldığı Ülke: İtalya
  • Sayfa Sayısı: ss.1

Özet

Başlık: Toplumsal Cinsiyet ve Başarı: Kadın Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Üstünlüğü Üzerine bir Örnek Çalışma

Özet: Erkek öğrencilerin sahip olduğu toplumsal cinsiyet avantajları onların genel olarak eğitimde ve özel olarak üniversite giriş sınavlarında daha başarılı olmaları sonucunu vermektedir. Dolayısıyla erkek öğrenciyle eşit puan alan bir kadın öğrencinin daha avantajlı sosyo-ekonomik şartlara sahip olması gerekmektedir. Belli bir lisans programına girmek için gereken puan düzeyi, eşit başarı sergilemiş kadın ve erkek öğrencilerin karşılaştırılması için bir zemin oluşturur. Bu çalışma, YTÜ İİBF İktisat bölümü lisans öğrencilerinden oluşan bir örneklem üzerinde yapılacak bir anket çalışmasıyla, eşit başarıya sahip kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek bir ebeveyn gelir ve eğitim düzeyine sahip oldukları savını ispat etmeyi amaçlamaktadır.