Self and Existence in Kierkegaard


Creative Commons License

Taşdelen V.

Hece, Ankara, 2004

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2004
  • Publisher: Hece
  • City: Ankara
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

    Çalışma dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm, Kierkegaard’ın, varoluş alanları felsefesi ile felsefi söylemde bir dönüşüm ve başkalaşım meydana getirdiği savı üzerine oturacaktır. Bu dönüşüm ve başkalaşım iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada geleneksel felsefedeki özün (essence) yerini varoluşun (existence) almasıyla felsefi söylem içerik olarak değişime uğrar, ikinci aşamada içerikteki dönüşüm beraberinde biçimsel dönüşümü getirir. Varoluş alanlarında felsefi söylemin biçimsel dönüşümü, felsefenin sanatsal bir ifade biçimine kavuşması şeklinde ortaya çıkar. Böylece felsefi dil, salt spekülatif olmaktan çıkarak edebi ve sanatsal bir nitelik kazanır. Birinci bölümde yer alan söylem incelemesi, benlik ve varoluş konularına bir giriş olarak da değerlendirilebilir.