Yaşar Kemal’in Deniz Küstü isimli romanına eko-eleştirel bir yaklaşım


Creative Commons License

Yavuz M., ARDALI BÜYÜKARMAN D.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.267-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal)