THE CONTRIBUTION OF DANCE EDUCATION TO PHYSICAL-MENTAL DEVELOPMENT, MOVEMENT ABILITY AND LEARNING PROCESSES


Demirel Temel S., Temel T.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.11, no.4, pp.171-180, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Movement; the first form of contact humankind has established with the world, has been a method of communication since early ages. The individual, from the moment of his birth on, intending to get in contact with his surrounding, starts to move. He brings himself into existence and attributes meaning to it. The baby, after developing interest for sounds of the outer world, improves its seeing ability by looking in the direction of the sound produced. All these stages of infancy constitute the foundation of our movements in adulthood. Whenever rhythm is included and these movements are put into form, “dance” emerges. Research of scientists and specialists going back many years, have shown that movement has tremendous positive impact on cognitive enhancement. This article, starting with physiological effects of dance education on our bodies, addresses the power of movement-based dance in enhancing personal life quality and henceforth a necessity for this discipline to be incorporated in the educational system. To draw attention to do positive results of physical activity on learning skills.

İnsanın dünyayla kurduğu ilk temas biçimi olarak nitelendirilebilecek hareket olgusu, kuşkusuz ilk çağlardan beri bir iletişim yöntemi olarak kullanılmıştır. Birey doğduğu andan itibaren, çevresiyle ilişki kurabilmek üzere hareket eder. Bu yolla kendini vaeder ve anlamlandırır. Bir bebek, dış dünyaya ait seslere ilgi duymaya başladıktan sonra, sesin geldiği yöne bakarak görme yetisini geliştirir. Karnının üstünde yaptığı hareketler, onu emekleme hareketine yöneltir. Bebekken yapılan tüm bu hareketler, bir yetişkin olunduğunda yapılan hareketlerin temelini oluşturur. Hareketlerin belli bir ritimle bezenerek forma oturtulması neticesinde ise, “dans” ortaya çıkar. Dansın tarihiinsanlık tarihi kadar eskidir. Hareketten ayrı düşünülemeyecek insan yaşamında, dansın önemi yadsınamaz. Bilim adamlarının ve uzmanların uzun yıllara yayılan araştırmalarışüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiştir kihareketin bilişsel gelişim üzerinde çok büyük olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu makalede, hareket temeline dayanan dansın, birey yaşamının kalitesini artırıcı gücü ve dolayısıyla eğitimdeki önemi irdelenecektir. Fiziksel aktivitenin öğrenme becerileri üzerindeki olumlu sonuçlarına dikkat çekilecektir.