Evsel atıksu arıtma tesisinde karbon ve azot gideriminin adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi


Civelekoğlu G., Yiğit N. Ö. , ÇINAR Ö. , Kitiş M.

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, 01 Mayıs 2006