Evsel atıksu arıtma tesisinde karbon ve azot gideriminin adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi


Civelekoğlu G., Yiğit N. Ö., ÇINAR Ö., Kitiş M.

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, 01 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: No