The Effect of Geomagnetic Storms Occurring in the Summer of 2005 on the Polar Ionosphere


Yege Y., Sönmez D., Akbal O. A., Can Z.

2209 A/B Fen ve Matematik Öğrenci Çalıştayı , İstanbul, Turkey, 24 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmamızda, 23.güneş çevriminde bulunan 2005 yılının yaz ayları boyunca oluşmuş olan jeomanyetik fırtınaları ve bu fırtınaların yarattığı iyonosferik değişimi Kuzey Kutup bölgesinde bulunan istasyonlardan alınan verilerle incelenecektir. İyonosferin önemli parametrelerinden biri olan TEC (Toplam Elektron İçeriği) , GNSS ve iyonosonda istasyonlarından alınan verilerle analiz edilecek olup yer ve uydu tabanlı olan iyonosonda ve GNSS istasyonlardan alınan TEC değişimleri karşılaştırılarak uzay havası açısından yorumlanacaktır. Bu çalışma, 1919B012215137 no’lu Tübitak2209A projesinden üretilmiş olup “İyonosferin GNSS Sistemleri Üzerindeki Etkisinin İyonosferi Etkileyen Farklı Faktörler Yoluyla İncelenmesi” isimli projeden üretilmiştir.