İlköğretim Türkçe Programına Sözlü ve Yazılı Kültür Temelli Bir Eleştiri


Creative Commons License

Baş B.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.1, pp.271-290, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.271-290
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışma 2006 yılında yürürlüğe konan ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın açıklamaları, temel yaklaşımı, genel amaçları ve öğrenme alanları (temel dil becerileri: dinleme, konuşma, okuma ve yazma) üzerine yapılmış eleştirel bir incelemedir. Ele alınan bölümlerden seçilmiş örnekler; içerik, amaç, kullanışlılık ve dönüşüm yönleriyle ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Öğrenme alanlarının tümü hakkında yorum yapılması yanında asıl hedef noktası konuşma ve yazma becerilerine yönelik hazırlanmış kazanımlar olmuştur. Bu becerilere dair kazanımların programdaki konumu ve işleme mantığı belirlenirken, sözlü ve yazılı kültür etkileşimi de dikkate alınmış ve bu çerçevede oluşan çıkarımlar da karşılaştırılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan en önemli sonuç, amaç ve kazanımlar açısından dinlemenin okuma ile konuşmanın da yazma ile eş güdümlü tutulması ve işlenmesi yerine birbirlerinin teyit odağı olarak görülmeleridir.