KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANS İLE İLİŞKİSİ: İŞ TUTUMLARININ ARACILIK ROLÜ,


çam e., ELÇİ M., MÜCELDİLİ B.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)