Gelişmekte Olan Ülke Çokuluslu İşletmelerin Uluslararasılaşma Teorileri: Bir Literatür Taraması


CAN E., UTLU N.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)