Gelişmekte Olan Ülke Çokuluslu İşletmelerin Uluslararasılaşma Teorileri: Bir Literatür Taraması


CAN E. , UTLU N.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi