Antibakteriyel Polimerlerin Sentezi ve Bakteri Sensörü Olarak Uygulaması


Creative Commons License

Eren T.

Ulusal kimya kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.106

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.106
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya çapında bakteriyel patojenler insan ve veterinerlikte hasta lık ve ölümlerin ana nedenidir. Özellikle antibiyotiğe diren çli patojenlerin ortaya çıkışı, b u sorunun ciddiyetini a rttırmıştır. Buna ek olarak, gıda ve suya

karşı mikrobiyal kontaminasyon üretim ve ekonomik güvenli k açısından büyük zararlar görmektedir. Antimikrobiyal peptitlerin (AMP) hücreleri çözü n meden bakterilere yapıştığı bildi rilmiştir. Bu ilkeye dayanarak,

son yıllarda birçok biyosensör geliştirilmiştir. D oğal biyolojik numunelerde patojenlerin tespit edilmesi ve tanımlanması için kullanılan n anoparçacıklar ın boyutu ve özellikleri, sensörün algılamasını yükselterek

hassasiyetin artmasına neden olmaktadır.  Çalışmamızda AMP türevlerinden daha stabil olan katyonik kopolimerler Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu (ROMP) yöntemi ile sentezlendi ve sonra demir oksit nanopartikülleri (IONP) y üzeyine kovalent olarak bağlayarak bakteri analizi için sensör uygulaması yapıldı. Kopolimerlerin ve IONP'nin karakterizasyonu için 1 H, 13 C ve 31 P NMR, FTIR ve TGA teknikleri kullanıldı. Kopolimerlerin antibakteriyel özellikleri için, yüzey üzerinde

bakter i analizi testi yapıldı. Kopolimerler, altın elektrotlar üzerine kaplandı ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi kullanı larak bakterileri tespiti yapıldı.