Uçak Motoru Sağlığı için Uzun-Kısa Süreli Bellek Yöntemi ile Öngörücü Bakım


Creative Commons License

Kızrak M. A., Bolat B.

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.12, pp.103-109, 2019 (Peer-Reviewed Journal)