İZOFTALİK POLYESTER MATRİSLİ SÜREKLİ E-CAMI VE BAZALT FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


GÜMÜLCİNE T., BEKEM A., DOĞU M., GEMİCİ Z., ÜNAL A.

Sigma: Journal of Engineering Natural Sciences / Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.104-115, 2013 (Peer-Reviewed Journal)