Deneysel-Kurgusal Fotoğrafın Batı'daki ve Türkiye'deki deki Gelişiminin Başat Örnekler Üzerinden İncelenmesi


Demir Z. B., GÜLAÇTI İ. E.

Social Sciences Studies Journal, vol.8, no.108, pp.3307-3323, 2022 (Peer-Reviewed Journal)