Covid-19’un Uçuş Emniyet Kültürü Algılarına Etkisi: Kabin Ekipleri Üzerine Bir Araştırma


Erkmen T., Karaaslan E.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.40, pp.95-119, 2021 (Peer-Reviewed Journal)