Comic Books Use in Social Studies Lesson: Texas History


Creative Commons License

İlhan G. O., Oruç Ş.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.198, pp.327-341, 2019 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 198
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.15390/eb.2019.7830
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.327-341
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Comic books are not only a type of reading material but also a
useful educative source for various lessons. Based on this, this
study aims to examine the effects of comic books on middle school
students’ motivation and academic success in social studies course.
Quasi-experimental research design was used in the current study,
in which 19 students were in experimental group and 20 students
were in the control group. The data gathered by the motivation
scale and the achievement test. The study lasted for three weeks in
2015-2016 educational year. Findings revealed that students, who
were taught by the comic book, in the experimental group, reached
significantly better achievement score and higher motivation than
their counterparts, who were taught in traditional classroom
environment.

Çizgi romanlar sadece bir okuma metni değil aynı zamanda çeşitli dersler için faydalı bir eğitsel kaynaktır. Buna dayalı olarak çalışmanın amacı çizgi roman kullanımının ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki başarı ve motivasyonlarını incelemektir. Yarı-deneysel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada 19 öğrenci deney grubunda, 20 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıştır. Veriler başarı testi ve motivasyon ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 2015-2016 yılı eğitim döneminde yapılan çalışma üç hafta sürmüştür. Elde edilen bulgulardan çıkan sonuçlara göre çizgi romanların kullanıldığı grup, geleneksel yaklaşım ile öğretim yapılan gruba göre daha yüksek başarı elde etmiş ve motivasyonlarının daha çok arttığı belirlenmiştir.