Tırnak altı materyalinden elde edilen DNA delillerinin toplanması ve ve analizi üzerine bir karşılaştırma çalışması


Creative Commons License

Yüksel E., Özbek T., Karadayı B.

4. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 5 - 06 July 2021, pp.672-680

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.672-680
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Adli DNA örnekleri çoğunlukla DNA‘nın kodlama yapmayan bölgelerindeki tekrarlayan DNA dizileri kullanılarak analiz edilir. Short Tandem Repeats (STR) 2-6 baz uzunluğunda tekrarlayan polimorfik DNA dizileridir. Genellikle adli örnekler ileri düzeyde parçalanmış, moleküler yapısı bozulmuş ve DNA içeriği 100 nanogramdan az olan biyolojik materyaller oldukları için birçok yöntem (VNTR, RFLP gibi) sonuçsuz kalırken STR lokusları ile güvenilir sonuçlar alınabilmektedir.Cinayet, cinsel istismar ve intihar gibi birçok adli vakanın aydınlatılmasında kullanılan biyolojik delillerden biri, tırnak altı materyalleridir. Elde edilen tırnak altı materyallerinden DNA analizi ile suçlunun kimliği belirlenmeye çalışılır.Fakat toplanan bu örnekler hem kadın hem de erkek DNA’sını içerdiği için STR analizi sonuçlarının yorumlanması güçleşmekte ve bu aşamada örnek toplama şekli önem kazanmaktadır. Şu ana kadar tırnak altı materyallerinin toplanmasından analizine giden süreçte henüz ‘en iyi’ ya da ‘ideal’ diye ifade edilebilecek prosedürler ortaya konulamamış ve  belli bir standart oluşturulamamıştır.

Bu projede 3 farklı tırnak altı materyali toplama yöntemi karşılaştırılıp en verimli örnek toplama prosedürü belirlenerek adli vakalarda faili bulmaya yönelik rutin çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 12 gönüllü çift üzerinde deneysel bir senaryo kurgulandı. Kadınlardan partnerlerinin sırtlarını 30 saniye boyunca kaşıması istendi. Ardından kadınlardan 3 farklı yöntemle tırnak altı materyali toplandı. Birinci yöntemde tırnak altı materyali nemli bir svap ile, ikinci yöntemde kürdana sarılmış pamuktan yapılmış daha ince bir svap ile ve üçüncü yöntemde ise tırnak altı materyali tırnak kesilerek toplandı. Referans örnek olarak erkeklerden bukkal svap ile örnek toplandı.Örneklerden DNA izolasyonu gerçekleştirildi. DNA miktar tayininin ardından örnekler amflifiye edildi. Amplifikasyon ürünleri, kapiller elektroforeze tabi tutuldu.Veriler, ABI PRISM1 GeneMapper1 ID yazılımı kullanılarak analiz edildi.Şimdiye kadar yapılan STR analizlerine göre; tırnak altından alınan materyalin referans örnek olması adına erkekten alınan örnek ile uyuşması noktasında en güvenilir sonuçların kürdana sarılmış pamuktan yapılan ince uçlu svap yöntemiyle elde edildiği sonucuna varılmıştır. Tırnak kırpıntılarından elde edilen STR profillerinin bazı lokuslarında kadına ait allel piklerinin erkeğe ait allel piklerini gölgelediği görülmüştür.