Gravite Ağlarında Kanıtlanabilen En Küçük Gravite Değişimi


AYDIN C. , Doğan U. , Demirel H., Gerstenecker C., Ergintav S.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2005 Yılı Bilimsel Toplantısı, Jeoid ve Düşey Datum Çalıştayı, 22-24 Eylül 2005, Trabzon

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text