Tavuk Çiftliği Atıklarının Havasız Çamur Yataklı Reaktörde Arıtılmasında Karşılaşılması Muhtemel İşletme Problemleri ve Çözüm Önerileri


KOÇAK E., ŞAKAR S.

SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.10-16, 2011 (Peer-Reviewed Journal)