Türkiye’deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölge Hastane Bahçelerinin Terapi Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Sakıcı Ç., Var M. , Hocaoğlu Ç.

ormancılık Dergisi, vol.10, no.1, pp.59-71, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : ormancılık Dergisi
  • Page Numbers: pp.59-71

Abstract

Açık alan terapi üniteleri tüm ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde bulunması gereken, hastaların kaybettiği yetilerini yeniden kazanmalarına, sosyalleşmelerine, stresli hastane ortamından uzaklaşıp doğa ile ilişki kurarak stresten ve sıkıntıdan uzaklaşmalarına ve huzur bulmalarına yardımcı olan ve ayrıca hastaların tedavi süreçlerinde de yer alması gereken açık alan mekanlarıdır. Ancak günümüzdeki hastane bahçelerinin ne oranda açık alan terapi ünitesi olarak kullanılabileceği tartışılır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki altı adet Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölge Hastane bahçelerinin tasarım özellikleri açısından değerlendirilmesi, mevcut durumun analizinin yapılmasıdır. Ayrıca Türkiye’deki bölge hastane bahçelerinin terapik faydaları ortaya konularak, tasarım problemleri belirlenerek ve kullanıcıların kendilerini iyi hissettikleri alan kaliteleri ve özel elemanları tanımlanarak Türkiye’deki ruh ve sinir hastalıkları bölge hastane bahçelerinin mevcut durumları yansıtılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışma ile belirlenen üç tasarım özelliğine göre (yol bulmak için, duyusal uyarım için ve konfor için) puantaj tablosu yardımıyla bölge hastane bahçelerinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Buna göre sözü edilen bu özelliklerin hastanelerde bulunup bulunmamasına göre hastanelere puanlar verilerek her bir kategoriden aldıkları puana göre birbirleriyle kıyaslanmış ve böylece her bir hastane bahçesinin terapik açıdan olumlu ve olumsuz özellikleri ortaya konulmuştur.