Gestalt Theory and the Bauhaus School: Reshaping Modern Art


Creative Commons License

Işık M.

TİDSAD, no.39, pp.31-43, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/tidsad.73744
  • Journal Name: TİDSAD
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.31-43
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The integration of Gestalt psychology with the educational approach of the Bauhaus School initiated a significant innovation in modern art and design education. This merger endowed art and design students with an enhanced ability to process and interpret visual information, introducing a new perspective in education. The holistic perception principles of Gestalt theory, combined with the interdisciplinary and innovative approach of the Bauhaus, reshaped how art and design are perceived and evaluated within social and cultural contexts. This union encouraged a consideration of art and design not only in terms of aesthetics but also in terms of functionality. The intersection of these two approaches is viewed as a turning point in the evolution of modern art and continues to be a foundational element in contemporary art and design practices.

Bauhaus Okulu’nun eğitim yaklaşımıyla Gestalt psikolojisinin entegrasyonu, modern sanat ve tasarım eğitiminde önemli bir yenilik başlatmıştır. Bu bütünleşme, sanat ve tasarım öğrencilerine görsel bilgileri daha derinlemesine işleme ve anlamlandırma yetisi kazandırarak, eğitimde yeni bir bakış açısı getirmiştir. Gestalt teorisinin bütüncül algılama ilkeleri ve Bauhaus'un disiplinler arası, yenilikçi yaklaşımı, sanat ve tasarımın toplumsal ve kültürel bağlamlarda nasıl algılandığını ve değerlendirildiğini yeniden şekillendirmiştir. Bu birleşme, sanat ve tasarımı sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda işlevsellik boyutlarıyla da ele almayı teşvik etmiştir. Bu iki yaklaşımın kesişimi, modern sanatın gelişiminde bir dönüm noktası olarak görülür ve bugünün sanat tasarım uygulamalarının temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir.