GPS Zaman Serilerinin Analizi İçin Bir Yazılım Tasarımı: GEOTSATOOL


Serdar O., Aydın C.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı 2022, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Zaman serilerinin analizi tektonik çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. GPS zaman serileri ise günümüzde sabit ya da kampanya tipi ölçüler ile izlenen tektonik bölgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm zaman serilerinde olduğu gibi, GPS zaman serilerinde de beklenmeyen hatalar yer alır. Beklenmeyen bu hatalar, yalnız beyaz gürültü (white noise-WN) düzeyinde değil, renkli, özellikle, kırpışma gürültüsü (flicker noise-FN) ve rasgele yürüyüş gürültüsü (random walk noise-RWN) türlerindedir. Bu gürültüler GPS zaman serilerinde zamansal korelasyon meydana getirir. Zamansal korelasyonların göz önüne alınmaması zaman serilerinden elde edilen hızların standart hatalarının eksik kestirimine neden olur. Bir başka deyişle, renkli gürültü özellikleri iyi ayırt edilemeyen zaman serileri analizinde elde edilen hızların standart hataları düşük çıkar. Bu nedenle, hızlar üzerinde doğru bir istatistik analiz yapabilmek için renkli gürültülerin göz önüne alınması gerekir. Bu çalışmada GPS zaman serilerinin analizi için Matlab ortamında grafik kullanıcı arayüzüne sahip bir yazılım tasarlanmıştır. Bu yazılımda kaba hatalı ölçüler robust yöntemlerle ayıklanmakta, farklı gürültü kombinasyonları için (WN; WN+FN, WN+FN+RWN) gürültü genlikleri en küçük kareler varyans bileşenleri kestirimi (LS-VCE) ile elde edilerek en uygun ağırlıklandırma yapılarak hız kestirimlerinin en uygun standart hataları elde edilmektedir. Çalışmada, söz konusu yazılımın özellikleri, akış şeması, tasarımı verilmekte, Nevada Geodetic Laboratory GPS Networks üzerinden birtakım örnekler irdelenmektedir