A New Approach for Development of Synthetic Peptide Vaccines for Viral Infections


Creative Commons License

PELİT ARAYICI P., Acar T., Karahan M., MUSTAFAEVA Z.

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.7, no.2, pp.193-204, 2016 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.193-204
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Rabies virus is the factor of rabies which is an acute and fatal infection that targets Central Nervous System (CNS). Rabies is
one of the most critical diseases that spreads with zoonosis; transfer of virus to humans via animals. According to data
obtained from World Health Organization (WHO) about 55,000 people lose their lives due to rabies each year. Vaccination is
the only effective precaution against rabies. However because vaccines used today have a lot of disadvantage, scientists have
been working to come up with an alternative to Pasteur vaccine method for a long time. Synthetic peptide vaccines, which is
one of these methods, is composed out fragments of the protein structure that shows antigen properties. After the amino acid
number, type and order of these fragments are determined, they are synthesized chemically and the obtained peptides can be
used as a vaccine. These peptide sequences are recognized by the immune system and induce the immunity response. As it
can be seen in the studies; peptide vaccines have a lot of advantages compared to traditional vaccines. Not containing live
viruses, non-toxicity, non-expensive and relatively easier production technology and formulation are some of them. This is
why it was thought that production of peptide vaccine for rabies will have a lot of advantages.

Kuduz virüsü; Merkezi Sinir Sistemi (MSS)'nin akut ve kesin öldürücü enfeksiyonu olan kuduz hastalığının etkenidir. Kuduz
hastalığı, zoonoz olarak adlandırılan, çeşitli yollarla hayvanlardan insanlara bulaşan en önemli hastalıklar arasında yer
almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kuduz hastalığı sebebiyle her sene yaklaşık 55.000 kişi yaşamını
yitirmektedir. Kuduz hastalığına karşı aşılama hastalığın önlenmesinde tek etkili yoldur. Ancak günümüzde kullanılan aşıların
dezavantajlarının fazla olması sebebiyle bilim adamları, Pastör aşı yöntemine alternatif aşı yapılması için yöntemler
geliştirmek üzere uzun zamandır bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalardan biri olan sentetik peptid aşıları,
hastalık etkeninin protein yapılarının antijen özelliği gösteren fragmentlerinden oluşmaktadır. Bu fragmentlerin aminoasit
sayısı, türü ve sıraları belirlendikten sonra laboratuvarda kimyasal sentezleri yapılır ve elde edilen peptidler aşı olarak
kullanılabilmektedir. Bu peptid dizileri bağışıklık sistemi tarafından tanınmakta ve bağışıklık tepkisini indüklemektedirler. Bu
tip aşılarla ilgili yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere sentetik peptid aşılarının klasik aşılara göre bir çok avantajı
bulunmaktadır. Bu avantajlar arasında, canlı virüs içermemesi, toksik olmamaları, ucuz ve daha basit teknolojik bir yöntemle
hazırlanabilmeleri, formülasyonlarının basit olması sayılabilmektedir. Bu sebeple Kuduz hastalığına karşı sentetik peptid
aşılarının geliştirilmesinin birçok avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.